You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand

สิทธิพิเศษบัตรเข้า สวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน
เล่นได้ไม่อั้น สำหรับลูกค้า Cape Nidhra Hotel เท่านั้น

Day Pass Ticke

บัตรสวนน้ำสำหรับ ผู้ใหญ่ 700 บาท / คน (ราคาปกติ 1200 บาท/คน)
ฟรี! รับล็อกเกอร์ 1 ตู้, ผ้าขนหนู 1 ผืน, VR Slide 1 รอบ

บัตรสวนน้ำสำหรับ เด็ก 550 บาท / คน (ราคาปกติ 800 บาท/คน)
(ผู้มีความสูงตั้งแต่ 111 ซม. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 122 ซม.)


บริการรถรับ-ส่ง

จาก Cape Nidhra Hua Hin ไป Vana Nava Waterpark    เวลา 10.30 น.
จาก Vana Nava Waterpark ไป Cape Nidhra Hua Hin    เวลา 15.00 น.

หมายเหตุ  -  กรุณาจองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนถึงเวลาที่กำหนด เนื่องจากรถมีพื้นที่จำกัด (จำกัดจำนวน 4 ที่นั่ง/รอบ)


เงื่อนไขการใช้บริการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 032 516 600
อีเมล์ : reservations@capenidhra.com